Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevilay Eriş

Copyright ©2019
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Sevilay Eriş

Gösterme

HAYAT DERSİ 04.07.17

hayat dersi, ders çıkarmaki, hayat dersini almak

Yaşam, bir anlamda, türlü türlü konuda, çeşit çeşit hayat derslerini almak ve tamamlanmak içindir. Ne demek şimdi bu?

         Hayat yolunda, mükerrer olarak benzer durum, nahoş olay, hataları yaşıyorsan eğer, o hususta alman gereken dersi almakta direniyorsundur ve hayat da bunu sana defalarca yaşatarak anlatmaya çalışıyordur.

         Örneğin, merhamet edip üstüne titrediğin insanlar, hep en sonunda acıtıyorlarsa seni, hayat dersini almamışsın demektir. Merhamet ile gaddarlık terazisinin dengesi şaşmıştır bir anlamda. Belki de merhametten maraz doğuyordu??

         Düşman sandığınla dost, dost sandığınla düşman olma halini sık sık yaşıyorsan mesela...Dostunu düşmanını seçerken, sınırlarını belirlerken hata ediyorsan, hayat dersini bu konuda alamamışsın ve tekrar yaşaman gerekiyor demektir. Yani kısaca, dersi öğrenene ve geçer not alana kadar, hayat sana ilgili olay ve durumları yaşatmaya devam ediyor olacak. Gayet açık ve net..

         Rahat ol, dersler sana münhasır değil. Öyle olsaydı sekiz yüz yıl önce, Mevlana (Batı dilinde Rumi) 'Ey gönül! Bir sürü dostlarının yanında, elbet ki düşmanların da olacak. Ama imtihan bu ya, onca düşmanın varken seni dostun vuracak' demezdi herhalde...

         Yine bir başka örnek; hep iyilik yapıp denize atıyorsun, balık da bunu bilmiyor...Çok tanıdık geldi değil mi? Oysa sorun basit: Hayat dersini almakta noksanlık yaşamışsın. Ya iyiliği çok yapıyorsun ya da yanlış denize atıyorsun.

         Yine rahat ol, bu ders de sana has değil. Hz.Ali'ye bir gün, 'Filanca kişi senin hakkında kötü konuşuyor ' demişler. O da, 'Hayret' demiş, 'Oysa ona bir iyiliğim de dokunmadı'.

         İyi niyetin suistimal edilmesi, genelllikle iyi niyeti, bir zayıflık ve zaaf olarak gören insanların davranışıdır. Hoşgörü ve iyi niyet, her ne kadar saygın meziyetler olsa da, denge yitirildiğinde, artık bu özelliklerin, kişinin kendi kendini tükettiğini görürüz.

         Kişiler veya gruplar tarafından hep basamak olarak kullanıldığını hissediyorsan mesela, bu hususta da hayat sana tekrarlanan kereler, dersini alman için bir şans vermiş ve sen almamışsın veya alamamışsın demektir. Bu çarpıklığı zamanında farketmemiş olabilirsin veya bu çarka 'dur' deme cesaretini göstermemiş olabilirsin.

         Ağrılar üzerinden, beden ve zihin ile ilintili de bir örnek verecek olursak, tekrar eden omuz ağrıları yaşıyorsanız, büyük duygusal bir yük 'omuzluyorsunuz' demektir. Hayat, belki de bu sefer dersini, omuz ağrısı yaparak anlatmaya çalışıyor... Belki de artık sizin, herkesin sorumluluğunu kendi üzerinize almaktan vazgeçmeniz gerekiyor...

         Sürekli sırt ağrısı yaşıyorsanız (tıbbi, anatomik veya fonksiyonel bozukluklar açısından düşünmeden) bu, duygusal destekten yoksun olduğunuza delalet ederekten, yanınıza size destek olacak ve sevgisi ile saracak birine, belki bir eşe, belki bir dosta ihtiyacınız olduğunu, hayat, bedeniniz üzerinden anlatmaya çalışıyor olmasın ne dersiniz??

         Sözün kısası dostlarım, yaşam yolunda bir takım terslikler, yok artık canım diyeceğiniz durumlar, afallamalar ve dumurlar yaşadığınızda, kafanızda bir şimşek çakıverirse, 'Yahu hayat bana bir ders vermek, birşey anlatmak istiyor 'diye aklınıza getiriverirseniz, siz çözüme, bu yazı da hedefine ulaşmış olacak...

         Sevgiyle kalınız...

         Uzm.Dr.Sevilay ERİŞ